Skip to content
Menu

Altres

Altres

Altres iniciatives desenvolupades per COPAVA es dirigeixen a atendre les necessitats de les famílies a través de programes de respir i convivències.

Aquestes activitats donen suport als familiars i als cuidadors i permeten la participació de les persones usuàries en nous entorns, fora del seu àmbit quotidià.

Convivències

Altres

Les convivències organitzades per COPAVA consisteixen en sortides amb pernoctació a entorns naturals fora de la Comunitat Valenciana, combinades amb activitats esportives i d’oci. Aquestes estades suposen un al·licient tant en el pla personal com social per a les persones amb diversitat funcional intel·lectual.

En aquest sentit, cada any s’organitza la Setmana Blanca al Pirineu Aragonès, on, a més de la convivència, es realitzen activitats esportives i passejades a la neu.

Respirs familiars

Altres

Els respirs familiars son sol·licitats per les persones de l’entorn pròxim, responsables de l’atenció de les persones amb diversitat funcional, en els casos en què, per necessitat, motius de salut, emergències diverses o situacions difícils, no se’n poden ocupar. Són estades temporals en centres de dia o residències que representen un gran suport i afavoreixen la conciliació familiar dels cuidadors amb qui conviuen cada dia.